ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
14
7
21
1
ม.2
6
10
16
1
ม.3
8
10
18
1
รวมมัธยมต้น
28
27
55
3
ม.4
4
6
10
1
ม.5
4
10
14
1
ม.6
6
6
12
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
14
22
36
3
รวมทั้งหมด
42
49
91
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...