ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
23
7
30
1
ม.2
13
11
24
1
ม.3
15
20
35
1
รวมมัธยมต้น
51
38
89
3
ม.4
10
8
18
1
ม.5
6
10
16
1
ม.6
1
3
4
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
17
21
38
3
รวมทั้งหมด
68
59
127
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...