ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
12
11
23
1
ม.2
14
19
33
1
ม.3
13
10
23
1
รวมมัธยมต้น
39
40
79
3
ม.4
6
11
17
1
ม.5
1
3
4
1
ม.6
7
9
16
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
14
23
37
3
รวมทั้งหมด
53
63
116
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...