ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชะอวด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
144
162
306
8
ม.2
148
162
310
8
ม.3
130
133
263
8
รวมมัธยมต้น
422
457
879
24
ม.4
103
114
217
7
ม.5
64
95
159
7
ม.6
52
115
167
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
219
324
543
21
รวมทั้งหมด
641
781
1,422
45
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...