ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชะอวด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
147
164
311
8
ม.2
136
130
266
8
ม.3
134
120
254
8
รวมมัธยมต้น
417
414
831
24
ม.4
63
95
158
7
ม.5
55
112
167
7
ม.6
44
110
154
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
162
317
479
21
รวมทั้งหมด
579
731
1,310
45
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...