ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
161
200
361
9
ม.2
170
151
321
8
ม.3
113
141
254
8
รวมมัธยมต้น
444
492
936
25
ม.4
69
129
198
5
ม.5
49
102
151
6
ม.6
53
104
157
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
171
335
506
16
รวมทั้งหมด
615
827
1,442
41
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...