ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
176
150
326
8
ม.2
131
141
272
8
ม.3
124
142
266
8
รวมมัธยมต้น
431
433
864
24
ม.4
60
119
179
7
ม.5
58
105
163
7
ม.6
48
75
123
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
166
299
465
20
รวมทั้งหมด
597
732
1,329
44
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...