ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
11
10
21
1
ม.2
17
8
25
2
ม.3
15
7
22
1
รวมมัธยมต้น
43
25
68
4
ม.4
3
4
7
1
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
3
4
7
1
รวมทั้งหมด
46
29
75
5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...