ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
22
6
28
1
ม.2
11
9
20
1
ม.3
17
10
27
2
รวมมัธยมต้น
50
25
75
4
ม.4
6
0
6
1
ม.5
2
3
5
1
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
8
3
11
2
รวมทั้งหมด
58
28
86
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...