ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
29
28
57
2
ม.2
16
14
30
1
ม.3
12
14
26
1
รวมมัธยมต้น
57
56
113
4
ม.4
9
7
16
2
ม.5
7
3
10
2
ม.6
4
5
9
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
20
15
35
6
รวมทั้งหมด
77
71
148
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...