ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
18
10
28
1
ม.2
12
15
27
1
ม.3
13
8
21
1
รวมมัธยมต้น
43
33
76
3
ม.4
7
2
9
2
ม.5
4
6
10
2
ม.6
3
12
15
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
14
20
34
6
รวมทั้งหมด
57
53
110
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...