ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
19
18
37
2
ม.2
19
25
44
2
ม.3
20
12
32
2
รวมมัธยมต้น
58
55
113
6
ม.4
6
25
31
2
ม.5
9
19
28
2
ม.6
9
7
16
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
24
51
75
6
รวมทั้งหมด
82
106
188
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...