ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
21
19
40
2
ม.2
16
17
33
2
ม.3
16
23
39
2
รวมมัธยมต้น
53
59
112
6
ม.4
10
8
18
2
ม.5
5
23
28
2
ม.6
9
16
25
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
24
47
71
6
รวมทั้งหมด
77
106
183
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...