ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
193
279
472
12
ม.2
200
243
443
12
ม.3
193
257
450
12
รวมมัธยมต้น
586
779
1,365
36
ม.4
101
183
284
7
ม.5
73
165
238
7
ม.6
99
133
232
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
273
481
754
21
รวมทั้งหมด
859
1,260
2,119
57
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...