ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
23
17
40
2
ม.2
23
19
42
2
ม.3
16
9
25
1
รวมมัธยมต้น
62
45
107
5
ม.4
11
32
43
2
ม.5
13
33
46
2
ม.6
10
15
25
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
34
80
114
5
รวมทั้งหมด
96
125
221
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...