ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
31
22
53
2
ม.2
21
17
38
2
ม.3
20
20
40
2
รวมมัธยมต้น
72
59
131
6
ม.4
8
14
22
2
ม.5
11
30
41
2
ม.6
11
33
44
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
30
77
107
6
รวมทั้งหมด
102
136
238
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...