ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
47
32
79
2
ม.2
56
29
85
3
ม.3
55
29
84
3
รวมมัธยมต้น
158
90
248
8
ม.4
22
27
49
2
ม.5
22
26
48
2
ม.6
10
18
28
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
54
71
125
6
รวมทั้งหมด
212
161
373
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...