ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
47
45
92
4
ม.2
45
31
76
3
ม.3
53
30
83
3
รวมมัธยมต้น
145
106
251
10
ม.4
33
16
49
3
ม.5
21
28
49
2
ม.6
20
24
44
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
74
68
142
7
รวมทั้งหมด
219
174
393
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...