ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งสง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
211
311
522
14
ม.2
198
292
490
13
ม.3
219
329
548
13
รวมมัธยมต้น
628
932
1,560
40
ม.4
151
254
405
10
ม.5
133
253
386
9
ม.6
128
259
387
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
412
766
1,178
28
รวมทั้งหมด
1,040
1,698
2,738
68
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...