ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีทุ่งสง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
132
234
366
10
ม.2
132
243
375
10
ม.3
115
218
333
9
รวมมัธยมต้น
379
695
1,074
29
ม.4
123
217
340
9
ม.5
109
222
331
9
ม.6
133
220
353
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
365
659
1,024
27
รวมทั้งหมด
744
1,354
2,098
56
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...