ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีทุ่งสง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
133
243
376
10
ม.2
118
219
337
10
ม.3
144
254
398
10
รวมมัธยมต้น
395
716
1,111
30
ม.4
111
229
340
9
ม.5
134
223
357
9
ม.6
93
233
326
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
338
685
1,023
27
รวมทั้งหมด
733
1,401
2,134
57
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...