ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
138
151
289
7
ม.2
109
102
211
6
ม.3
100
112
212
6
รวมมัธยมต้น
347
365
712
19
ม.4
72
86
158
4
ม.5
44
74
118
4
ม.6
36
47
83
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
152
207
359
11
รวมทั้งหมด
499
572
1,071
30
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...