ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
115
102
217
6
ม.2
105
115
220
6
ม.3
109
103
212
5
รวมมัธยมต้น
329
320
649
17
ม.4
43
74
117
4
ม.5
35
53
88
3
ม.6
50
74
124
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
128
201
329
11
รวมทั้งหมด
457
521
978
28
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...