ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
28
21
49
2
ม.2
27
16
43
2
ม.3
30
19
49
2
รวมมัธยมต้น
85
56
141
6
ม.4
16
15
31
1
ม.5
5
7
12
1
ม.6
6
14
20
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
27
36
63
3
รวมทั้งหมด
112
92
204
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...