ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
31
17
48
2
ม.2
23
17
40
2
ม.3
20
15
35
2
รวมมัธยมต้น
74
49
123
6
ม.4
22
19
41
1
ม.5
16
15
31
1
ม.6
5
8
13
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
43
42
85
3
รวมทั้งหมด
117
91
208
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...