ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
94
98
192
5
ม.2
79
75
154
4
ม.3
68
57
125
4
รวมมัธยมต้น
241
230
471
13
ม.4
34
54
88
2
ม.5
29
55
84
2
ม.6
20
40
60
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
83
149
232
6
รวมทั้งหมด
324
379
703
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...