ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาบอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
81
98
179
5
ม.2
78
95
173
5
ม.3
64
81
145
5
รวมมัธยมต้น
223
274
497
15
ม.4
46
88
134
4
ม.5
42
83
125
4
ม.6
43
82
125
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
131
253
384
12
รวมทั้งหมด
354
527
881
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...