ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาบอน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
92
100
192
5
ม.2
74
95
169
5
ม.3
69
88
157
5
รวมมัธยมต้น
235
283
518
15
ม.4
52
81
133
4
ม.5
41
82
123
4
ม.6
41
76
117
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
134
239
373
12
รวมทั้งหมด
369
522
891
27
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...