ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
129
144
273
7
ม.2
77
132
209
6
ม.3
86
149
235
6
รวมมัธยมต้น
292
425
717
19
ม.4
63
146
209
5
ม.5
58
106
164
5
ม.6
45
85
130
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
166
337
503
15
รวมทั้งหมด
458
762
1,220
34
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...