ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
80
132
212
6
ม.2
95
151
246
6
ม.3
98
138
236
6
รวมมัธยมต้น
273
421
694
18
ม.4
55
113
168
5
ม.5
45
87
132
5
ม.6
55
111
166
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
155
311
466
15
รวมทั้งหมด
428
732
1,160
33
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...