ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
40
37
77
2
ม.2
48
38
86
3
ม.3
30
36
66
2
รวมมัธยมต้น
118
111
229
7
ม.4
25
26
51
2
ม.5
21
30
51
2
ม.6
26
27
53
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
72
83
155
6
รวมทั้งหมด
190
194
384
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...