ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
50
41
91
3
ม.2
32
37
69
2
ม.3
51
40
91
3
รวมมัธยมต้น
133
118
251
8
ม.4
25
32
57
2
ม.5
24
27
51
2
ม.6
20
31
51
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
69
90
159
6
รวมทั้งหมด
202
208
410
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...