ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
29
35
64
2
ม.2
40
40
80
2
ม.3
32
35
67
2
รวมมัธยมต้น
101
110
211
6
ม.4
25
29
54
2
ม.5
25
34
59
2
ม.6
11
30
41
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
61
93
154
6
รวมทั้งหมด
162
203
365
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...