ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
14
8
22
1
ม.2
14
6
20
1
ม.3
9
13
22
1
รวมมัธยมต้น
37
27
64
3
ม.4
6
8
14
1
ม.5
7
8
15
1
ม.6
10
4
14
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
23
20
43
3
รวมทั้งหมด
60
47
107
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...