ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปากพนัง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
186
247
433
11
ม.2
206
267
473
11
ม.3
202
268
470
13
รวมมัธยมต้น
594
782
1,376
35
ม.4
103
172
275
8
ม.5
95
181
276
8
ม.6
85
189
274
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
283
542
825
24
รวมทั้งหมด
877
1,324
2,201
59
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...