ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีปากพนัง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
150
112
262
7
ม.2
128
117
245
7
ม.3
123
128
251
7
รวมมัธยมต้น
401
357
758
21
ม.4
39
63
102
4
ม.5
29
37
66
4
ม.6
31
77
108
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
99
177
276
12
รวมทั้งหมด
500
534
1,034
33
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...