ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีปากพนัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
145
126
271
7
ม.2
137
135
272
7
ม.3
112
102
214
6
รวมมัธยมต้น
394
363
757
20
ม.4
29
38
67
4
ม.5
33
79
112
4
ม.6
27
65
92
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
89
182
271
12
รวมทั้งหมด
483
545
1,028
32
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...