ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
28
10
38
2
ม.2
13
9
22
2
ม.3
11
11
22
2
รวมมัธยมต้น
52
30
82
6
ม.4
11
7
18
1
ม.5
7
7
14
1
ม.6
8
2
10
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
26
16
42
3
รวมทั้งหมด
78
46
124
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...