ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
15
9
24
2
ม.2
10
11
21
2
ม.3
14
12
26
2
รวมมัธยมต้น
39
32
71
6
ม.4
9
8
17
1
ม.5
8
2
10
1
ม.6
6
7
13
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
23
17
40
3
รวมทั้งหมด
62
49
111
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...