ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
13
9
22
1
ม.2
7
3
10
1
ม.3
11
7
18
1
รวมมัธยมต้น
31
19
50
3
ม.4
9
13
22
1
ม.5
4
1
5
1
ม.6
1
0
1
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
14
14
28
3
รวมทั้งหมด
45
33
78
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...