ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
8
6
14
1
ม.2
11
9
20
1
ม.3
12
16
28
1
รวมมัธยมต้น
31
31
62
3
ม.4
4
1
5
1
ม.5
1
0
1
1
ม.6
5
0
5
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
10
1
11
3
รวมทั้งหมด
41
32
73
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...