ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
166
186
352
10
ม.2
164
186
350
10
ม.3
136
155
291
8
รวมมัธยมต้น
466
527
993
28
ม.4
57
88
145
4
ม.5
51
81
132
4
ม.6
42
86
128
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
150
255
405
12
รวมทั้งหมด
616
782
1,398
40
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...