ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
168
184
352
10
ม.2
147
159
306
8
ม.3
124
131
255
8
รวมมัธยมต้น
439
474
913
26
ม.4
52
85
137
4
ม.5
40
91
131
4
ม.6
49
76
125
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
141
252
393
12
รวมทั้งหมด
580
726
1,306
38
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...