ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
28
26
54
2
ม.2
27
28
55
2
ม.3
33
24
57
2
รวมมัธยมต้น
88
78
166
6
ม.4
9
10
19
2
ม.5
6
18
24
2
ม.6
10
17
27
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
25
45
70
6
รวมทั้งหมด
113
123
236
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...