ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
6
30
2
ม.2
16
9
25
2
ม.3
21
17
38
2
รวมมัธยมต้น
61
32
93
6
ม.4
8
10
18
1
ม.5
10
11
21
1
ม.6
8
15
23
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
26
36
62
3
รวมทั้งหมด
87
68
155
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...