ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
20
20
40
2
ม.2
23
7
30
2
ม.3
17
9
26
2
รวมมัธยมต้น
60
36
96
6
ม.4
14
2
16
1
ม.5
4
11
15
1
ม.6
7
11
18
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
25
24
49
3
รวมทั้งหมด
85
60
145
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...