ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเสาธงวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
29
32
61
2
ม.2
33
37
70
2
ม.3
36
25
61
2
รวมมัธยมต้น
98
94
192
6
ม.4
25
34
59
2
ม.5
9
13
22
2
ม.6
17
24
41
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
51
71
122
6
รวมทั้งหมด
149
165
314
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...