ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเสาธงวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
29
34
63
2
ม.2
38
26
64
2
ม.3
27
34
61
2
รวมมัธยมต้น
94
94
188
6
ม.4
13
15
28
2
ม.5
15
24
39
2
ม.6
14
22
36
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
42
61
103
6
รวมทั้งหมด
136
155
291
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...