ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตระพังพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
23
17
40
2
ม.2
26
25
51
2
ม.3
25
21
46
2
รวมมัธยมต้น
74
63
137
6
ม.4
14
21
35
2
ม.5
8
11
19
2
ม.6
9
7
16
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
31
39
70
6
รวมทั้งหมด
105
102
207
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...