ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตระพังพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
27
26
53
2
ม.2
27
21
48
2
ม.3
17
21
38
2
รวมมัธยมต้น
71
68
139
6
ม.4
9
8
17
2
ม.5
8
7
15
1
ม.6
5
8
13
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
22
23
45
5
รวมทั้งหมด
93
91
184
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...