ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
174
206
380
9
ม.2
130
167
297
9
ม.3
132
171
303
9
รวมมัธยมต้น
436
544
980
27
ม.4
54
98
152
5
ม.5
46
116
162
5
ม.6
50
108
158
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
150
322
472
15
รวมทั้งหมด
586
866
1,452
42
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...