ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
134
168
302
8
ม.2
140
173
313
9
ม.3
112
186
298
9
รวมมัธยมต้น
386
527
913
26
ม.4
49
116
165
5
ม.5
49
113
162
5
ม.6
39
96
135
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
137
325
462
15
รวมทั้งหมด
523
852
1,375
41
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...