ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
51
47
98
4
ม.2
41
35
76
3
ม.3
38
31
69
2
รวมมัธยมต้น
130
113
243
9
ม.4
25
22
47
2
ม.5
17
23
40
2
ม.6
19
22
41
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
61
67
128
6
รวมทั้งหมด
191
180
371
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...