ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
45
37
82
3
ม.2
43
31
74
2
ม.3
32
28
60
2
รวมมัธยมต้น
120
96
216
7
ม.4
17
24
41
2
ม.5
19
22
41
2
ม.6
18
23
41
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
54
69
123
6
รวมทั้งหมด
174
165
339
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...