ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
87
117
204
6
ม.2
98
89
187
6
ม.3
91
102
193
6
รวมมัธยมต้น
276
308
584
18
ม.4
40
64
104
3
ม.5
42
48
90
3
ม.6
28
54
82
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
110
166
276
9
รวมทั้งหมด
386
474
860
27
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...