ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
109
95
204
6
ม.2
102
104
206
6
ม.3
100
87
187
6
รวมมัธยมต้น
311
286
597
18
ม.4
47
50
97
3
ม.5
29
55
84
3
ม.6
26
64
90
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
102
169
271
9
รวมทั้งหมด
413
455
868
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...