ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
8
10
18
1
ม.2
9
3
12
1
ม.3
9
7
16
1
รวมมัธยมต้น
26
20
46
3
ม.4
0
5
5
1
ม.5
4
0
4
1
ม.6
8
3
11
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
12
8
20
3
รวมทั้งหมด
38
28
66
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...