ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
95
106
201
6
ม.2
82
90
172
5
ม.3
77
63
140
4
รวมมัธยมต้น
254
259
513
15
ม.4
44
63
107
4
ม.5
40
59
99
3
ม.6
32
66
98
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
116
188
304
10
รวมทั้งหมด
370
447
817
25
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...