ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
32
34
66
2
ม.2
29
25
54
2
ม.3
25
24
49
2
รวมมัธยมต้น
86
83
169
6
ม.4
15
21
36
1
ม.5
9
11
20
1
ม.6
8
19
27
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
32
51
83
3
รวมทั้งหมด
118
134
252
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...