ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
21
45
2
ม.2
14
6
20
1
ม.3
17
17
34
1
รวมมัธยมต้น
55
44
99
4
ม.4
6
14
20
2
ม.5
4
12
16
2
ม.6
8
8
16
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
18
34
52
6
รวมทั้งหมด
73
78
151
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...