ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
20
16
36
2
ม.2
23
22
45
2
ม.3
14
7
21
1
รวมมัธยมต้น
57
45
102
5
ม.4
15
11
26
2
ม.5
5
14
19
2
ม.6
4
12
16
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
24
37
61
6
รวมทั้งหมด
81
82
163
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...