ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทรายขาววิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
44
31
75
2
ม.2
33
34
67
2
ม.3
39
24
63
2
รวมมัธยมต้น
116
89
205
6
ม.4
12
12
24
2
ม.5
7
27
34
2
ม.6
7
14
21
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
26
53
79
6
รวมทั้งหมด
142
142
284
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...