ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทรายขาววิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
28
31
59
2
ม.2
36
28
64
2
ม.3
30
30
60
2
รวมมัธยมต้น
94
89
183
6
ม.4
16
14
30
2
ม.5
9
11
20
2
ม.6
8
26
34
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
33
51
84
6
รวมทั้งหมด
127
140
267
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...