ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเขาพังไกร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
26
22
48
2
ม.2
17
13
30
1
ม.3
21
11
32
2
รวมมัธยมต้น
64
46
110
5
ม.4
5
16
21
2
ม.5
3
9
12
1
ม.6
6
4
10
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
14
29
43
5
รวมทั้งหมด
78
75
153
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...