ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเขาพังไกร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
28
23
51
2
ม.2
22
18
40
2
ม.3
16
13
29
1
รวมมัธยมต้น
66
54
120
5
ม.4
11
11
22
2
ม.5
4
15
19
2
ม.6
3
9
12
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
18
35
53
5
รวมทั้งหมด
84
89
173
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...