ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางขันวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
132
141
273
7
ม.2
125
105
230
7
ม.3
88
140
228
7
รวมมัธยมต้น
345
386
731
21
ม.4
55
98
153
4
ม.5
45
108
153
4
ม.6
34
101
135
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
134
307
441
12
รวมทั้งหมด
479
693
1,172
33
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...