ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางขันวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
117
151
268
7
ม.2
116
144
260
7
ม.3
101
99
200
7
รวมมัธยมต้น
334
394
728
21
ม.4
72
119
191
5
ม.5
42
85
127
4
ม.6
42
103
145
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
156
307
463
13
รวมทั้งหมด
490
701
1,191
34
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...