ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังหินวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
18
15
33
1
ม.2
20
12
32
1
ม.3
17
11
28
1
รวมมัธยมต้น
55
38
93
3
ม.4
10
14
24
2
ม.5
4
9
13
2
ม.6
10
15
25
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
24
38
62
6
รวมทั้งหมด
79
76
155
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...