ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังหินวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
6
30
1
ม.2
17
16
33
1
ม.3
23
13
36
1
รวมมัธยมต้น
64
35
99
3
ม.4
15
13
28
2
ม.5
10
11
21
2
ม.6
4
9
13
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
29
33
62
6
รวมทั้งหมด
93
68
161
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...