ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
18
15
33
1
ม.2
16
4
20
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
41
26
67
3
ม.4
19
21
40
2
ม.5
10
12
22
2
ม.6
7
7
14
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
36
40
76
6
รวมทั้งหมด
77
66
143
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...