ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
13
7
20
1
ม.2
15
14
29
1
ม.3
16
3
19
1
รวมมัธยมต้น
44
24
68
3
ม.4
9
13
22
2
ม.5
16
18
34
2
ม.6
9
11
20
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
34
42
76
6
รวมทั้งหมด
78
66
144
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...