ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
49
38
87
3
ม.2
43
39
82
3
ม.3
36
21
57
3
รวมมัธยมต้น
128
98
226
9
ม.4
18
25
43
3
ม.5
21
34
55
3
ม.6
15
39
54
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
54
98
152
9
รวมทั้งหมด
182
196
378
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...