ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
36
35
71
3
ม.2
40
34
74
3
ม.3
35
35
70
3
รวมมัธยมต้น
111
104
215
9
ม.4
23
23
46
3
ม.5
15
23
38
3
ม.6
21
34
55
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
59
80
139
9
รวมทั้งหมด
170
184
354
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...