ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
36
31
67
3
ม.2
38
31
69
3
ม.3
27
30
57
2
รวมมัธยมต้น
101
92
193
8
ม.4
9
10
19
2
ม.5
6
10
16
2
ม.6
6
13
19
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
21
33
54
5
รวมทั้งหมด
122
125
247
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...