ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
37
33
70
3
ม.2
35
31
66
2
ม.3
53
40
93
3
รวมมัธยมต้น
125
104
229
8
ม.4
6
9
15
2
ม.5
7
15
22
1
ม.6
3
21
24
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
16
45
61
5
รวมทั้งหมด
141
149
290
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...