ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
46
37
83
3
ม.2
33
38
71
3
ม.3
33
31
64
3
รวมมัธยมต้น
112
106
218
9
ม.4
6
25
31
2
ม.5
2
22
24
2
ม.6
5
15
20
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
13
62
75
5
รวมทั้งหมด
125
168
293
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...