ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
39
34
73
3
ม.2
35
33
68
3
ม.3
32
34
66
3
รวมมัธยมต้น
106
101
207
9
ม.4
5
27
32
2
ม.5
6
13
19
1
ม.6
1
11
12
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
12
51
63
4
รวมทั้งหมด
118
152
270
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...