ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคงคาประชารักษ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
45
26
71
2
ม.2
48
29
77
2
ม.3
33
29
62
2
รวมมัธยมต้น
126
84
210
6
ม.4
23
18
41
2
ม.5
22
19
41
2
ม.6
23
17
40
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
68
54
122
6
รวมทั้งหมด
194
138
332
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...