ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคงคาประชารักษ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
49
31
80
2
ม.2
42
32
74
2
ม.3
38
24
62
2
รวมมัธยมต้น
129
87
216
6
ม.4
24
22
46
2
ม.5
27
26
53
2
ม.6
16
15
31
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
67
63
130
6
รวมทั้งหมด
196
150
346
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...