ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนบพิตำวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
56
64
120
4
ม.2
71
57
128
4
ม.3
55
46
101
3
รวมมัธยมต้น
182
167
349
11
ม.4
30
33
63
3
ม.5
23
30
53
3
ม.6
10
22
32
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
63
85
148
9
รวมทั้งหมด
245
252
497
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...