ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนบพิตำวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
76
57
133
4
ม.2
62
47
109
3
ม.3
47
50
97
3
รวมมัธยมต้น
185
154
339
10
ม.4
25
36
61
3
ม.5
10
28
38
3
ม.6
18
37
55
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
53
101
154
9
รวมทั้งหมด
238
255
493
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...