ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
47
49
96
3
ม.2
28
30
58
2
ม.3
29
33
62
2
รวมมัธยมต้น
104
112
216
7
ม.4
39
61
100
3
ม.5
13
35
48
2
ม.6
24
37
61
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
76
133
209
7
รวมทั้งหมด
180
245
425
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...