ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
25
29
54
2
ม.2
30
30
60
2
ม.3
29
56
85
3
รวมมัธยมต้น
84
115
199
7
ม.4
16
39
55
2
ม.5
24
44
68
2
ม.6
14
35
49
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
54
118
172
7
รวมทั้งหมด
138
233
371
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...