ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
53
39
92
3
ม.2
53
44
97
3
ม.3
51
49
100
3
รวมมัธยมต้น
157
132
289
9
ม.4
32
37
69
2
ม.5
11
13
24
1
ม.6
12
18
30
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
55
68
123
4
รวมทั้งหมด
212
200
412
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...