ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
59
54
113
4
ม.2
63
69
132
4
ม.3
71
101
172
5
รวมมัธยมต้น
193
224
417
13
ม.4
29
25
54
2
ม.5
30
35
65
2
ม.6
7
10
17
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
66
70
136
5
รวมทั้งหมด
259
294
553
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...