ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
105
139
244
7
ม.2
114
121
235
7
ม.3
123
110
233
7
รวมมัธยมต้น
342
370
712
21
ม.4
39
82
121
4
ม.5
30
98
128
4
ม.6
47
86
133
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
116
266
382
12
รวมทั้งหมด
458
636
1,094
33
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...