ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
220
281
501
12
ม.2
224
269
493
12
ม.3
184
265
449
12
รวมมัธยมต้น
628
815
1,443
36
ม.4
218
294
512
12
ม.5
165
311
476
12
ม.6
182
297
479
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
565
902
1,467
36
รวมทั้งหมด
1,193
1,717
2,910
72
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...