ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
228
273
501
12
ม.2
189
271
460
12
ม.3
218
269
487
12
รวมมัธยมต้น
635
813
1,448
36
ม.4
171
321
492
12
ม.5
188
302
490
12
ม.6
189
291
480
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
548
914
1,462
36
รวมทั้งหมด
1,183
1,727
2,910
72
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...